Genel Sağlık Taramaları

genel-saglik-taramasiÇalışan Personelin Peryodik Sağlık Raporları

18 yaş üzeri çalışanlarda yılda bir kere yapılması gereklidir. (4857 sayılı iş kanunu madde:86)

Peryodik Göğüs Radyografisi

Endüstriyel tesislerde çalışan işçilerde meslek hastalığı en çok solunum yollarıyla birlikte akciğerlerde olduğu tespit edilmiştir. Etkilenme durumu, ortamdaki kimyasal madde yoğunluğuna, maruziyet süresine, kişisel genetik yapısına, alışkanlıklara ( sigara, alkol vs. ), diğer hastalıkların varlığına göre değişik düzeyde olmaktadır.

Akciğer Grafisi, Amerika Ulusal Kanser Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre akciğer kanserini erkenden teşhis etmede en kolay, pratik ve ucuz yolun düz akciğer grafisi çektirmek olduğu açıklamıştır.

Akciğer grafisi (35X35cm) makro çekilerek özellikle meslek hastalıları yönünden değerlendirilmesiyle akciğer kanseri, pnömoni, bronşektazi, akciğer absesi, akciğer kisti, plörezi, pnömotoraks ve daha birçok akciğer hastalığının tanısı konulabilmektedir. Ayrıca standart akciğer grafisinde akciğerler dışında kalp, göğüs duvarının yumuşak dokusu ve kemik yapıya ait hastalıklar da teşhis edilebilmektedir.

Akciğer Hastalıklarına Neden Olabilecek Maddeler

Asbestoz maden, gemi söküm, inşaat,..

Aluminyum seramik, boya, elektrik,

Amonyum kimya sanayi, fertilizer, patlayıcı

Arsenik pestisid, pigment, alaşım

Berilyum alaşım, seramik

Klorin beyazlatıcı, kağıt, su, pestisid, tekstil

Krom kaynak, metal, boya

Hidrojen florid solvent, plastik,

TIC plastik

Ksilen solvent, yapıştırıcı, boya

Fosgen pestisid, plastik,

Silica maden, taş, inşaat, tarım,

Sulfur dioksid beyazlatıcı, soğutma sistemleri

Odiolojik İnceleme

Gürültülü işerde çalışacak personelin, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülerek, kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular, bu işlere alınmayacaklardır. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanlar, bu işlere alınabileceklerdir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde : 78/4)

Odyometri tarama testleri yapılırken her iki kulağın ayrı ayrı 250-500-1000-2000-4000-6000 Hz frekanslarında hava yolu, 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda da Kemik yolu işitme işitme eşikleri tespit edilir. Hava ve kemik yolu ile işitme eşiklerine göre işitme derecesi, kaybın derecesi ve nedeni tespit edilmektedir.

Odyometri sonuçlarının değerlendirilmesinde saf ses ortalamasının yanında 4000-6000 Hz'deki işitme eşikleri de göz önünde tutularak özellikle gürültüye bağlı meslek hastalıklarının oluşumu izlenebilmektedir. Gürültüye bağlı işitme kayıplarının kalıcı olduğu düşünüldüğünde her yıl mutlaka periyodik olarak odyometri taramaları yaptırılmalıdır. Tarama sonuçları bir önceki işitme eğrisiyle kesinlikle karşılaştırılmalıdır.

İşitme testinin sessiz kabin içerisinde yapılmasına ve kabin gürültü seviyesinin 30 dB SPL li aşmamasına dikkat edilmelidir. İşitme testlerinin yapılması ve değerlendirilmesi odyometrist doktoru tarafından yapılmalıdır

Portör Tetkikleri

Gaidata Kültürü
Burun Kültürü
Boğaz Kültürü
Gaidata Parazi
Burun, boğaz gaidata kültürleri ve gaidata mikroskobisi 1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu 126. maddesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 57/7 gıda sektöründe çalışan işçilere 6 ayda bir zorunludur.

Aşı Uygulaması

Tetenos
Hepatit
Grip Aşısı
Tetenos aşısı : Tetenos hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınmalıdır. Tetenos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılmalı, parçalanmış ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda, serum antitetanik tatbik olunmalı, işçi daha önce aşılanmış ise rapel olarak, anatoksin yapılmalıdır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde : 86)

Kan Tahlilleri

Tam Kan Sayımı : Boyalı ayakkabı imalatında, boya ve tiner ile çalışan işyerleri ve kurşun mazuriyeti altında kalınan yerlerde zorunludur.

Benzer ve bileşikleri ile çalışan işçilerin, peryodik olarak, klinik ve laboratuar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı, kan yapıcı sistem ve karaciğer hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılmalı, kontrol ve tedavi altına alınmalıdır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde : 71)

Sgot Sgtp (Karaciğer Fonksiyon Testleri) : Boyalı ayakkabı imalatında, boya ve tiner ile çalışan işyerleri ve kurşun mazuriyeti altında kalınan yerlerde zorunludur.

Pseudokolin Esteraz Seviyesi : Herhangi bir şekilde organik fosforlu ve kabartmalı ensektisitlere maruz kalanlarda, rutin olarak biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılmalıdır, işçi işe girerken ve işin devamı süresince en az 6 ayda bir defa hassas tıbbi kontrole tabi tutulmalıdır. Kolinesteraz seviyesi %25 oranında düşünce işçi, organik fosfor bileşikleri ile temas ettirilmemeli ve işi değişitirilmelidir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde : 65)

Kanda Kurşun Düzeyi : Akü imalatı ve kapalı ortamda çalışan oto tamirhanelerindee zorunludur. Kurşunla çalışan işçiler, her 3 ayda bir sağlık muayenesine tabi tutulacaktır. Bu muayeneler ile kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri, klinik ve laboratuar usulleri ile tespit edilecektir. İşçinin hazım şikayetleri olup olmadığı, diş etlerinde burton çizgisi bulunup bulunmadığı, kolların ekstansiyon durumları incelenmelidir. İdrarda kopraropfirin aranacak ve kanda hemoglobin yüzdesi ölçülecek, bazofil granulasyonu eritrosit sayımı yapılmalıdır. Gerektiğinde kanda ve idrarda kurşun aramak üzere numuneler, ihtisas laboratuarlarına gönderilecektir, solunum fonksiyon testi, tozlu ortamlarda çalışan tüm işyerlerinde zorunludur.

Göz ve Göz Dibi Muayene Raporları

Göz ve göz dibi muayene raporları kaynak ve infaruj ışınlarında çalışan personel için uygulanır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum Fonksiyon Testi Nasıl Yapılır ?

Solunum fonksiyon testi, zorlu vital kapasitesi (FVC) manevrası ilee yapılır. Bu manevra sırasında kişi önce sakin bir şekilde nefes alıp verirken, sonra büyükçe bir soluk alıp tüm akciğerlerinin hava ile doldurur ve ardından hızlı ve güçlü bir şekilde nefesini vererek akciğerlerindeki havayı boşaltabileceği son noktaya kadar boşaltır.

FVC manevrası için, test uygulanacak bireyin burnu sert bir mandalla kapatılır ve spirometre ağızlığına yavaşça soluması söylenir. Sakin solunumdan sonra bireyden derin bir nefes alması ve ardından zorlu , derin ve hızlı bir ekspirasyonla tüm havanın dışarıya boşaltılması istenir.

FVC manevrası en az üç kez tekrarlanmalı ve en iyi değerler kabul edilmelidir. Bu manevra ile elde edilen parametreler şunlardır: FVC , FEV1, FEV1/FVC % , FEF %25-75. Sonuçlar; yaş, cinsiyet, boy gibi faktörlere göre belirlenen kişiye özel beklenen değerler ile kıyaslanarak belirlenir. Yüksek kalitede bir sonuç alabilmek için: Cihazın doğru ölçüm yapması, test işleminin uygun şekilde yapılması, test kalitesini değerlendiren bir programın bulunması, uygun standart değerlerin seçilmesi ve sonuçları değerlendirmede uygun bir algoritmin kullanılması gereklidir.

Hangi durumlarda solunum fonksiyon testleri yapılır?

1. Nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük varlığında,

2. Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan tanıyı desteklemek amacıyla,

3. Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformitelerin solunuma etkisini araştırmak amacıyla,

4. Teşhis edilmiş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla,

4. Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak amacıyla,

5. Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler) amacıyla,

6. Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla, solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.

 

URFA UZMAN OSGB LTD.ŞTİ.

Adres

: Merkez Mah.Kazım Karabekir Blv. No:14/12

Telefon : +90 414 347 05 04
Faks : +90 414 347 05 04
E-Posta : info@urfauzmanosgb.com

E-POSTA ABONELİĞİ

URFA UZMAN OSGB yeniliklerinden haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi giriniz
  • Facebook
  • Twitter

© 2014 URFA UZMAN OSGB Her Hakkı Saklıdır. | Kullanım Şartları ve Gizlilik | Site Haritası

seo