Yıllık Çalışma Planları

Yan-Banner-01İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tesbiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.iş güvenliği eksiklerinin işverenle birlikte giderilmesi(yön levhaları ve uyarı ikaz levhalarının çalışma ortamlarında uygun noktalara yerleştirilmesi, ortam havası ölçümleri ile ilgili işverene danışmanlık yapılması, İSG bilgi ve KKM zimmet formu imzalatılması….vb)

İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi, alınankararlarla ilgili uygulama planı yapılması, kararların gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi

Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi

Risk analiz ve değerlendirme çalışmaları için ayrıntılı olarak çalışma ortamlarının her kademe ve seviyesinde iş akışına göre inceleme yapıp veri toplanması.

Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının bitirilmesi ve hazırlanan raporun işverene öneriler ile birikte teslim edilmesi

Öncelikle giderilmesi gereken risk sınıflandırması yapılması

Temel iş güvenliği eğitimleri 1(iş veren, üst ve orta kademe yöneticilere) verilmesi 

Temel iş güvenliği eğitimleri 2(Formenler, ustalar ve işçilere) verilmesi 

Risk analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre çalışma talimatlarının, makine-alet-techizat kullanma talimatlarının hazırlanması, personel görev tanımlarının hazırlanması

İş güvenliği politikasının oluşturulması(Üst yönetimle birlikte) 

İş ve yangın güvenliği ile ilgili talimatların hazırlanması

İş güvenliği prosedürlerinin hazırlanması

İş güvenliği ile ilgili her kademede görev ve sorumlulukların yazılı hale getirilmesi 

Bir yıllık iş güvenliği hedeflerinin hazırlanması(Üst yönetim ile birlikte) 

İşyerinde olabilecek acil durumların belirlenip, risk analiz ve değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak işyerinde acil durum(acil eylem) planlarının oluşturulması 

Acil durum yerleşim planlarının hazırlanması ve işyerinde ilgili noktalara asılması 

İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması 

Yıllık eğitim planın uygulanmas, işyeri ortamlarına yönelik özel eyitimler verilmesi(Özel iş güvenliği eğitim konuları: Kişisel koruyucu kullanma, makinelerde iş güvenliği, uyarı ikaz ve işaret sistemleri, elle taşıma işleri, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli atıklarda iş güvenliği, kaldırma ve taşıma araçlarında(forklift, vinç, craskal) güvenlik tedbirleri ve dikkat edilecek hususlar, kaynak işleri,...v.b eğitimleri)

Uygun kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kulanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili önerilerin işverene raporlanması 

İş yerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile ilgili işverene önerilerde bulunulması, proaktif çalışmaların yapılması, düzeltici ve önleyici sistemlerin planlamasının yapılması, personelin iş güvenliği çalışmalarına katılımlarının sağlanması

Personeli bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması. İş güvenliği el kitabı, broşür hazırlanması, çalışma ortamlarına ilan, afiş ve bilinçlendirme levhalarının asılması

İş güvenliği ile ilgili periyodik ölçümlerin planlanması, planın uygulanmasının sağlanması ve takip edilmesi 

Güvenli çalışma ortamı ve sistemlerinin kurulması için çalışma ortamlarının sürekli denetlenmesi, uygunsuzlukların tespiti ve işverene önerilerle birlikte raporlanarak sunulması

Acil durum ekiplerine yangın eğitimi verilmesi 

Alarm tahliye tatbikatının gerçekleştirilmei, personelin acil durumlarla ilgili bilgilendirilmesi 

İş yerine yangın yönergesi hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması

Sağlık ve güvenlik yönünden uygun sistemin kurulması, makine ve cihazın alınması için işverene rapor verilmesi 

Yukarıda yapılan bütün çalışmaların uygulanması/sürdürülmesi için iş güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması. Doküman yönetiminin sağlanması

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışmaların gerçekleştirilmesi

İşyerine yönelik iş güvenliği iç yönetmeliğinin hazırlanması

İş güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve OHSAS 18001belgesinin alınması

İşyerinde atık yönetiminin sağlanması

İyerinde çevre mevzuatının istediği çalışmaların yapılması(Atık yönetiminin sağlanması, arıtma tesisinin işletilmesi, tehlikeli atık ve çevre konusunda danışmanlık yapılması…)

İSO 14001 Altyapı sistemlerinin kurulması.

İş güvenliği ve çevre ruhsat ve izinlerinin alınması, ilgili dosyaların hazırlanması(işletme belgesi, emisyon izni, gsm ruhsatı, deşarj izni ile ilgili dosyaların hazırlanması)

URFA UZMAN OSGB LTD.ŞTİ.

Adres

: Merkez Mah.Kazım Karabekir Blv. No:14/12

Telefon : +90 414 347 05 04
Faks : +90 414 347 05 04
E-Posta : info@urfauzmanosgb.com

E-POSTA ABONELİĞİ

URFA UZMAN OSGB yeniliklerinden haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi giriniz
  • Facebook
  • Twitter

© 2014 URFA UZMAN OSGB Her Hakkı Saklıdır. | Kullanım Şartları ve Gizlilik | Site Haritası

seo