Tebliğler

-> 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011-1)
-> Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ
-> Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
-> Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
-> Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği 
-> Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
-> Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
-> Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-3)
-> Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği 
-> Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı Hazırlayacak Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
-> Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği
-> Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği
-> Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
-> Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
-> Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
-> Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği 
-> Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ
-> Yeterlik Belgesi Tebliği

URFA UZMAN OSGB LTD.ŞTİ.

Adres

: Merkez Mah.Kazım Karabekir Blv. No:14/12

Telefon : +90 414 347 05 04
Faks : +90 414 347 05 04
E-Posta : info@urfauzmanosgb.com

E-POSTA ABONELİĞİ

URFA UZMAN OSGB yeniliklerinden haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi giriniz
  • Facebook
  • Twitter

© 2014 URFA UZMAN OSGB Her Hakkı Saklıdır. | Kullanım Şartları ve Gizlilik | Site Haritası

seo