Yönetmelikler

-> Alt İşverenlik Yön.
-> Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
-> Asgari Ücret Yön.
-> Askeri İşyerlerinde Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yön.
-> Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
-> Basınçlı Ekipmanlar Yön.
-> Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yön.
-> Basit Basınçlı Kaplar Yön.
-> Binaların Yangından Korunması Hakkında Yön.
-> Biyolojik Etkenlerle Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yön.
-> Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
-> CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yön.
-> Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yön.
-> Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yön.
-> Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yön.
-> Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yön.
-> Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
-> Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.

-> Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
-> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
-> Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
-> Elle Taşıma İşleri Yön.
-> Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
-> Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
-> Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yön.
-> Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yön.
-> Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yön.
-> Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yön.
-> Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yön.
-> Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yön.
-> Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yön.
-> İlkyardım Yönetmeliği
-> İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yön.
-> İş Hijyeni,Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yön.
-> İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yön.
-> İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yön.
-> İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yön.
-> İş Kolları Yönetmeliği
-> İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yön.
-> İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
-> İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yön.
-> İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yön.
-> İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yön.
-> İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-> İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yön.
-> İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
-> İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
-> İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
-> Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yön.
-> Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yön.
-> Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
-> Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yön.
-> Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yön.
-> Kişisel Koruyucu Donanım Yön.
-> Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yön.
-> Konut Kapıcıları Yön.
-> Maden İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
-> Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yön.
-> Makina Emniyeti Yön.
-> Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yön.
-> Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyon Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yön.
-> Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
-> Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
-> Sağlık Kuralları Bakımdan Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yön.
-> Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yön.
-> Sosyal Sigorta İşlemleri Yön.
-> Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
-> Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yön.
-> Tozla Mücadele Yönetmeliği
-> Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yön.
-> Ücret Garanti Fonu Yön.
-> Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yön.
-> Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yön.
-> Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yön.
-> Yıllık Ücretli İzin Yön.
-> Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yön.

URFA UZMAN OSGB LTD.ŞTİ.

Adres

: Merkez Mah.Kazım Karabekir Blv. No:14/12

Telefon : +90 414 347 05 04
Faks : +90 414 347 05 04
E-Posta : info@urfauzmanosgb.com

E-POSTA ABONELİĞİ

URFA UZMAN OSGB yeniliklerinden haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi giriniz
  • Facebook
  • Twitter

© 2014 URFA UZMAN OSGB Her Hakkı Saklıdır. | Kullanım Şartları ve Gizlilik | Site Haritası

seo