Yönetmelikler

-> Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yön.
-> Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.
-> Atık Yağların Kontrolü Yön.
-> Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yön.
-> Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön.
-> Atıkların Yakılmasına İlişkin Yön.
-> Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yön.
-> Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yön.
-> Benzin ve Motorin Kalitesi Yön.
-> Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yön.
-> Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yön.
-> Büyük Yakma Tesisleri Yön.
-> Çevre Denetimi Yön.
-> Çevre Düzeni Planlarına Dair Yön.
-> Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yön.
-> Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yön.
-> Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yön.
-> Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yön.
-> Çevresel Etki Değerlendirmesi Yön.
-> Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yön.
-> Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yön.
-> Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yön.
-> Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yön.
-> Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınıflandırılmasına Dair Yön.
-> Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yön.
-> Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yön.
-> Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yön.
-> Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yön.
-> Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
-> İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yön.
-> İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yön.
-> Katı Atıkların Kontrolü Yön.
-> Kentsel Atıksu Arıtımı Yön.
-> Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yön.
-> Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yön.
-> Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yön.
-> Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yön.
-> Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yön.
-> Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yön.
-> Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yön.
-> PCB ve PCT'lerin Kontrolü Hakkında Yön.
-> Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
-> Su Kirliliğinin Kontrolü Yön.
-> Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yön.
-> Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
-> Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yön.
-> Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yön.
-> Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yön.
-> Tıbbi Atıkların Kontrolü Yön.
-> Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yön.
-> Yüzme Suyu Kalitesi Yön.

URFA UZMAN OSGB LTD.ŞTİ.

Adres

: Merkez Mah.Kazım Karabekir Blv. No:14/12

Telefon : +90 414 347 05 04
Faks : +90 414 347 05 04
E-Posta : info@urfauzmanosgb.com

E-POSTA ABONELİĞİ

URFA UZMAN OSGB yeniliklerinden haberdar olmak için lütfen e-posta adresinizi giriniz
  • Facebook
  • Twitter

© 2014 URFA UZMAN OSGB Her Hakkı Saklıdır. | Kullanım Şartları ve Gizlilik | Site Haritası

seo